Kolářova knihovna Katovice

Kolářova knihovna Katovice

Kolářova knihovna Katovice

Aktuálně

Pasování na čtenáře proběhlo 16. června 2017 od 10.00 hod.

Tuto knihu obdržely děti z l. třídy ZŠ Katovice při Pasování na čtenáře, které v knihovně proběhlo již pojedenácté.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Žáček – Hádanky a luštěniny

1. třída ZŠ Katovice – 20. dubna 2017

 

 

Kolářova knihovna Katovice a MAS Strakonicko, z.s. zvou zájemce na další semestr kurzů Virtuální Univerzity třetího věku, tentokrát na téma
České dějiny a jejich souvislostinárod, stát, společnost a křesťanství, velmoži, knížata, králové, český král a římský panovník, 14. století.

 

 Katovičtí senioři promovali v rámci univerzity třetího věku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze dne 16. ledna 2017.

 

Gratulace k získání Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku 1. února 2017.

 

 

 

POHÁDKOVÉ ČTENÍ S ROZÁRKOU – MŠ Katovice – předškoláci

 

Rozárko vstávej,

křídly zamávej.

 Tak už honem čteme,

 zlobit nebudeme. 

 

 

VČELKA

 

VčelkaOnline aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie.

„Unikátnost aplikace spočívá ve schopnosti správně diagnostikovat slabá místa v procesu čtení daného dítěte, navrhnout vhodnou počáteční sadu cvičení a pak dále sledovat pokrok dítěte a cvičení tomu přizpůsobovat,“ říká Michal Zwinger, šéf vývojářského týmu, který má za sebou kromě Včelky také aplikaci Rozečti.se. Aplikace získala ocenění v soutěži TechCrunch Startup Battlefield.

Náš tým před třemi lety spustil aplikaci na výuku rychlého čtení Rozečti.se, která je určená především pro vysokoškoláky a obecně dospělé. Během jejího rozvoje nám z rozhovorů s učiteli, rodiči i odborníky na vzdělání vyplynulo, že mnohem větší problém se čtením mají děti. Z mezinárodních průzkumů vyplývá, že více než čtvrtina celosvětově gramotné populace trpí dyslexií nebo jinými problémy se čtením. Především šlo o špatně naučené čtení až dyslexii. Rozhodli jsme se proto vyvinout aplikaci, která by se čtením pomohla právě těm nejmladším.

Včelka je učební nástroj nové generace. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem. Aplikace Včelka byla vyvinuta společně se speciálními pedagogy tak, aby fungovala jako osobní trenér čtení. Po úvodní diagnostice dostane Vaše dítě zcela unikátní, na míru ušitou sadu cvičení, která se dítěti nadále přizpůsobuje podle toho jak se mu daří nebo nedaří zlepšovat.

Obě tyto aplikace můžete využívat v naší knihovně zcela zdarma.

 

Lovci perel 2017

 

V naší knihovně probíhá 4. ročník projektu Knihovny města Hradec Králové s názvem Lovci perel, určené dětem.

Projekt Lovci perel je testováním čtenářské gramotnosti formou celoroční hry pro děti, tedy testováním toho, zda děti porozuměly tomu, co četly a zda to opravdu četly.

 Pravidla hry LOVCI PEREL:

  • chceš-li získat prostřednictvím této knihy perlu, vyplň správně hrací kartu
  • otázky z karty si přečti dřív, než se pustíš do knížky
  • při odevzdání vyplněné karty dostaneš krásnou perlu a za každou zodpovězenou nepovinnou otázku honorář, ve speciální knihovnické měně, Morionech
  • odměna se dá získat také tak, že samostatně připravíš hrací kartu pro nějakou další knížku. Na výběru knihy se musíš domluvit s knihovnicí.
  • všechny Tvé odpovědi na nepovinné otázky podléhají přísnému knihovnickému tajemství a nikdo nepovolaný je nebude číst, napiš svůj svobodný názor
  • na konci roku budou všichni „lovci perel“ mít možnost utratit vydělané Moriony ve vánočním krámku v knihovně
Perlorodky (knihy označené samolepkou), za jejichž přečtení získáte perlu, na Vás čekají.

Záleží jen na Vás, jak dlouhá bude Vaše šňůra perel.

Perly