Kolářova knihovna Katovice

Kolářova knihovna Katovice

Kolářova knihovna Katovice

Ceník služeb

Roční čtenářský registrační poplatek:

Děti             25,
Dospělí        50,

čtenáři nad 70 let mají služby zdarma

Jednorázová výpůjčka: do 5 ks knih (nebo časopisů) 20,– Kč

Meziknihovní výpůjční služba: 40,– Kč + poplatek půjčující knihovny

Sankční poplatky:

1. upomínka                  10,– Kč
2. upomínka                  20,– Kč
3. upomínka                  30,– Kč
doporučený dopis          50,– Kč
ztráta dokumentu      + 100,– Kč
ztráta časopisu           + 30,– Kč
poškození knihy            50,– Kč
poškození časopisu       20,– Kč

Kopírování:

A4      2,
A3      4,

Internet:

tisk 1 strany černobílý      6,– Kč
barevný                          12,– Kč