Kolářova knihovna Katovice

Kolářova knihovna Katovice

Kolářova knihovna Katovice

Služby


Kolářova knihovna poskytuje svým uživatelům následující služby
:

 • půjčování beletristických i odborných knih pro děti a dospělé za podmínek stanovených knihovním řádem

 • půjčování časopisů pro děti a dospělé

 • prezenční půjčování a studium dokumentů v knihovně

 • zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci České republiky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) v případě, že požadovaný dokument není  v našem fondu

 • rezervace knih (zámluvenková služba)

 • bibliograficko-informační služby (BIS)

 • lekce knihovnicko-informativní výchovy (KIV) pro MŠ a ZŠ

 • exkurze MŠ a ZŠ

 • besedy

 • literární a výtvarné soutěže

 • kopírování dokumentů do formátu A3

 • tisk z počítačových bází a internetu – černobílý i barevný

 • prodej knih, map, CD, videokazet, turistických známek, pohledů a odznaků

 • knihovnický antikvariát zde mohou návštěvníci knihovny odkládat do police knihovní dary, ale také si tyto knihy z knihovnického antikvariátu vybrat domů. Tato služba je poskytována pro všechny zcela zdarma a návštěvník nemusí být čtenářem Kolářovy knihovny Katovice.

   


Zájemci o  Filmový archiv města Katovic si mohou zapůjčit za poplatek 50,– Kč videokazety z let 1965 – 1968 a 1971 – 1983.

 

Čtenáři knihovny si mohou vypůjčit videokazety

STATEČNÝ KNĚZ a ZÁZNAM PREMIÉRY FILMU STATEČNÝ KNĚZ 6. DUBNA 2001 VE STRAKONICÍCH – věnováno památce představitelů strakonického odboje P. Josefa JÍLKA, MUDr. Karla HRADECKÉHO a npor. Felixe PEŘKY

 

V knihovně je k nahlédnutí KATOVICKÁ KRONIKAvýběr z  roků 1892 až 1950, rekonstrukce zápisů za roky 1952 až 1965, roky 1966 až 1969, roky 1989 až 1992, výběr z  příloh kronik a veškeré fotografie, které se podařilo nashromáždit při vzniku knihy Katovická zastavení, i těch, které se do knihy již nevešly.

  

  CD–ROMy k prohlížení v knihovně